Business Plan / Μελέτες βιωσιμότητας

Οι μελέτες βιωσιμότητας αποτελούν μια διαδικασία ανάλυσης, εντοπισμού και αξιολόγησης διαφόρων στοιχειών και πληροφοριών που αφορούν την ταυτότητα της επιχείρησης, το επιχειρηματικό της προφίλ, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τον κλάδο στο οποίο ανήκει, τα κανάλια διανομής, χρηματοοικονομικά δεδομένα, νομικά και τεχνικά δεδομένα. Από την αξιοποίηση των δεδομένων που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα  για την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα που πιθανώς να προκύψουν από την ανάληψη και υλοποίηση  μιας επενδυτικής πρότασης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο(business plan) αποτελεί βασικό εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού  ενός οργανισμού ανεξαρτήτου μορφής. Η σύγχρονη επιχειρηματικότητα βασίζεται στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών συνθηκών σε σχέση με την στόχευση που θέτει η  κάθε επιχείρηση. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί τον  οδηγό της επίτευξης των στόχων που επιδιώκει να υλοποιήσει η επιχείρηση. Η χρησιμότητα της εκπόνησης ενός άρτια σχεδιασμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για την πορεία ανάπτυξης και βιωσιμότητας μιας επιχείρησης όσο και για την εύρεση συνεργασιών και χρηματοδοτήσεων με τρίτους( ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, FRANCISE κ.α.). Σαφώς η δομή και το περιεχόμενο ενός σχεδίου θα πρέπει να διαμορφώνεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα σε σχέση με τον φορέα στον οποίο απευθύνεται.

Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει μέσα από την χρήση επιστημονικών μεθόδων να σας βοηθήσει στην εκπόνηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από:

Την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών  που χρειάζονται για  την καταγραφή της παρούσας κατάστασης στην οποία βρίσκεται η επιχείρησή σας σε συνάρτηση με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες  που αφορούν τον κλάδο σας και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε.

Στην καταγραφή  των επιχειρηματικών κινδύνων και των επιχειρηματικών ευκαιριών και τη θέση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Στην αξιολόγηση όλων αυτών των δεδομένων και στη χρήση διαφόρων δεικτών ανάλυσης για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων που αφορούν την βιωσιμότητα της επενδυτικής σας πρότασης.

Μεθοδολογία

 • 1. Εντοπισμός - Καταγραφή

  Η PROΣPERTY εντοπίζει και καταγράφει τα δεδομένα και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

 • 2. Ανάλυση

  Η PROΣPERTY αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 • 3. Οργάνωση

  Μετά από την ανάλυση, και κατόπιν συζήτησης με την επιχείρηση σας, καθορίζεται το οργανωτικό πλάνο.

 • 4. Επίλυση

  Μετά τον καθορισμό του οργανωτικού πλάνου, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει για την επιχείρηση σας προβαίνουμε στην επίλυση τυχών ζητημάτων της επιχείρησης ή στην μεταβολή προβληματικών διαδικασιών.

 • 5. Αξιολογηση δεδομένων

  Εδώ πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μεταβολών και της αποτελεσματικότητας αυτών.