ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1)
 • Υποβολή δήλωσης Μισθωμάτων (Έντυπο Ε2)
 • Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου Ε9
 • Εκτύπωση και αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Διεκπεραίωση φορολογικών και άλλων υποθέσεων σε αρμόδια Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες
 • Ένταξη σε ρύθμιση οφειλών σε Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Συμβουλευτική σε θέματα τεκμηρίων και σε θέματα υπολογισμού φόρου και φοροελαφρύνσεων
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες
 • Αιτήσεις για οικογενειακό επίδομα Α21, επιδομάτων πρόνοιας, επιδομάτων στέγασης και ενοικίου και επίδομα θέρμανσης
 • Αιτήσεις που αφορούν τον Ο.Α.Ε.Δ( Κάρτα ανεργίας, βοήθεια στη συμπλήρωση του ατομικού σχεδίου δράσης του ανέργου, προγράμματα ανεργίας, επιδομάτων ανεργίας, κοινωνικός τουρισμός)
 • Εκτύπωση και αποστολή τελών κυκλοφορίας και ταυτοτήτων πληρωμής για φόρο, ΕΝΦΙΑ)
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
 • Συμβουλευτική που αφορά δωρεές, χορηγίες, γονικές  παροχές  και κληρονομιές
 • Συμβουλευτική σε ειδικά ζητήματα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Ενημέρωση που αφορά ασφαλιστικά, αποταμιευτικά, επενδυτικά, συνταξιοδοτικά και στεγαστικά προγράμματα
 • Ενημέρωση για ενέργεια , πράσινη ανάπτυξη, τηλεπικοινωνίες
 • Καθοδήγηση σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού- προγραμματισμού
 • Αιτήσεις για ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, VOUCHERS
 • Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας( Σύνταξη Βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, και προετοιμασία συνέντευξης για θέση εργασίας
 • Συμβουλευτική στην προώθηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε εργαζομένους.
 • Συμβουλευτική σε θέματα τουρισμού και σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και σχεδιασμού πολιτιστικών δράσεων

Μεθοδολογία

 • 1. Εντοπισμός - Καταγραφή

  Η PROΣPERTY εντοπίζει και καταγράφει τα δεδομένα και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

 • 2. Ανάλυση

  Η PROΣPERTY αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 • 3. Οργάνωση

  Μετά από την ανάλυση, και κατόπιν συζήτησης με την επιχείρηση σας, καθορίζεται το οργανωτικό πλάνο.

 • 4. Επίλυση

  Μετά τον καθορισμό του οργανωτικού πλάνου, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει για την επιχείρηση σας προβαίνουμε στην επίλυση τυχών ζητημάτων της επιχείρησης ή στην μεταβολή προβληματικών διαδικασιών.

 • 5. Αξιολογηση δεδομένων

  Εδώ πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μεταβολών και της αποτελεσματικότητας αυτών.